Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Elzen, van den / der
Elsen, van
< Elzen, van < Verelzen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Elsen, van; van Elssen, van Elzen, van Helsen:  PlN Elzen (NB, OIJ) of b.v. in Homburg (LU), At. (VB). 1401 Godevaerds kindren van Helsen, Bg. (SIOEN); 1466 Heinric van Elze, Lier (FRANS). Of < Van den Elsen.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: