Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Elsen, van den / der
Els, van
< Elsen, van < Elssen, van
Elzen, van
Elsenaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [A.C.S. van Vuuren, Stamreeks Van Elsen, 's-Gravenhage 1997].
• Elsen, van; van Elssen, van Elzen, van Helsen:  PlN Elzen (NB, OIJ) of b.v. in Homburg (LU), At. (VB). 1401 Godevaerds kindren van Helsen, Bg. (SIOEN); 1466 Heinric van Elze, Lier (FRANS). Of < Van den Elsen.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: