Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Duijn, van (y)
< Duin, van < Duin
Duinen, van
Duinker
Duin, van der
Dun, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dirk Pietersz van Duin, Zandvoort doop 1725, vestigt zich in Noordwijk; zoon van Pieter Roocheszn van Duin [H. van der Niet, 'Wie is een echte Noordwijker?', in: De Blauwdotter. Uitgave van het genootschap Oud-Noordwijk (1979), nr 30, p 7].

afkortingen en bibliografische notaties: