Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Doorn, van < Dooren, van
Doorn
Doorne, van
Doorn, van der
IJzendoorn, van (Y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Aerdt van Doorn (Asperen 1681-1761); zoon van Gijsbert Willemszn van Doorne [N.J. Mouthaan, 'Kwartierstaat Vrolik-Van Doorn', in: Kwartierstatenboek KNGGW-1958, p 111].
• Henrick Jansen van (den) Doorn, koopt deel van de boerderij De Grote Doorn (ovl. Loenen, gem. Valburg ca. 1750); zoon van Jan Hendricxen [J. van Beijnum, 'Genealogie Jansen van Doorn', in: Genealogie van enkele Betuwse geslachten, Kesteren 1989, p 13].
• Een stamreeks gaat terug tot Willem van Doorn / van den Doren, huw. Kamerik 1729; zoon van Pieter Artsen van Doorn, te Woerden; te Zegveld al in 1376 ene Steven van Doern. De naam wordt in verband gebracht met de hofstede Den Doorn op de Bree onder Woerden [Z. van Doorn, 'Het Woerdense en Zegveldse geslacht Van Doorn', in: GN 19 (1964), p 197].
• Jan Pieter Cornelis van Doorn (Breda 1911-Nijmegen 1997) ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p 53].
• Deurne, van; van Deur(en), van Duer(en), van Durne, van Duren, van Dru(e)nen, van Deurme, van Duerm, van Durm(e), -en, van Do(o)ren, van Doorn:  1. PlN Deurne (NB, A). 1297 Wauter van Dorne; 1569 Peeter van Duren; 1579 Catlijn van Duerne = 1595 Katharijna van Doern, Diest (CLAES 1983,134); 1424 Pietre van Duerne = Pieter van Drunen = P. van Durne, Ktr. (DEBR. 1958); 1401 Jan van Duermen, Bg. (SIOEN). — 2. PlN Düren (NRW). 1196 Robertus de Durne, Boppard (ONB).  [WFB2]
• Doorn(e), van (den); van (den/r) Dooren, Vanendore, Verdoren, van den Doorent, van Dooren, van (den) Doren, Doorn, van Dor(n):  1. Verspreide PlN (ten) Doorn: doornstruik, braamstruik, Hagedoorn. 1326 Jan van den Dorne, Ip. (BEELE); 1397 Diederic van den Doerne, Ktr. (DEBR. 1970). Zie ook Van der Doorent. — 2. Zie ook Van Deurne.  [WFB2]
• Doorn, (van); Verdoorn: PlN Doorn (U). Maar verder verspreide PlN Doorn `doornstruik, braamstruik, haagdoorn'. 1421 Jan van Doorne, Sluis (PARM.); 1481 Robbrecht vanden Doorne, Beoostenblide (STEEGERS); 1600-1655 Hendrick Cornelisz. van Doorn, Wijk-bij-Duurstede ­ Rotterdam. ­ Lit.: W.A. VAN RIJN, De oudere generatiën van het Zeeuwse geslacht van Doorn. NL 74 (1957), 102-106.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_adellijke_families