Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Dijk, van (y)
< Dijkman < Dijkmans
Dijksman
Dijkerman
Dijkman, van
Diekman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Overigens is niet in alle gevallen een 'dijk', maar soms ook een 'diek' d.i. 'vijver' de naamgevende factor..." [R.A. Ebeling, 'Toe- en achternamen op het eiland Borkum tussen 1606 en 1818', in: DMB 31 (1979), p 74].
• Ontstaan uit Dieckmann [Seinen-1985, p 10].
• < Dyckmanns, Dickhuis [Wimersma Greidanus van-1978: 1982, p 165].
• [E.A. van Schilt-Dijkman, Genealogie Dijkman, Zoetermeer 1997].
• Michiel Janse Dijkman, vest. ca. 1680 in Soest, vermoedelijk afkomstig uit Lage Mierde (NB.); nakomeling van Jan Peter Dijckmans, Lage Mierde ca. 1525-1580 [Wim Peters. 'Soestdijk - Lage Mierde', in: Van Zoys tot Soest 22 (2001), nr 1, p 21-26].
• [J.A. Bakker-ten Have, 'Parenteel van Derk Peters Klein Mensink', in: OTGB 34 (2017), nr 3, p 100-105; 35 (2018), nr 1, p 14-23; nr 2, p 55].
• Dy(c)kman(s), Dij(c)kman(s), Diekman(s), Die(c)kmann, Dickman(s), -mann(s):  Afl. van Van Dijk. 1574 Jan Dyckmans; 1669 Joannes Deyckmans, Diest (CLAES 1983).  [WFB2]
• Dijkman(s), Diekmann: Afl. van van Dijk.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: