Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Clerck, de
< Clercq, de < Clercq, le
Declercq
Clerk, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacques de Clercq uit Vlaanderen, vest. Haarlem 17e eeuw [Familieboek De Clercq, Santpoort 1992; actualisering van genealogie van P. van Eeghen (1940); vgl. Med. CBG 48 (1994), nr 1, p 7. Stichting Familiearchief De Clercq, Park Vronesteun 18, 2271 HS Voorburg].
• Deze naam is in België in 1999 nummer 23 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• Clerck, (de); de Clerck, (de) Clerc, de Cler(c)q, de Cler(c)que, de Kler(c)k, de Klerc(q), de Clersk, Declecq, Clerckx, Clerq, Clerc(q), Cler(c)x, Kler(c)kx, Klerks, Klerx, Clercxkens:  Uit Lat. clericus: geestelijke, die de lagere wijdingen ontvangen heeft. Aangezien in de ME de geestelijkheid de enige geletterde stand was, kreeg klerk de bet.: geleerde, dichter, schoolmeester, student, geletterde, geheimschrijver, griffier, schepenklerk, secretaris. 1163-77 Balduinus Clericus, maior de Auelghem (DEBR. 1980'); 1387 Michiel den Clerc van der canesien daer men de rekeninghe dede (dus klerk bij het kapittel), Ktr. (DEBR. 1970). Vgl. Leclerc.  [WFB2]
• Klerk, (de); (de) Klerck, Klercq, Klerks, de Cler(c)k, (de) Clercq, de Clerq, le Cler(c)q, Cler(q)x: Uit Lat. clericus `geestelijke die de lagere wijdingen heeft ontvangen'. Aangezien in de middeleeuwen de geestelijkheid de nagenoeg enige geletterde stand was, die kon lezen en schrijven, kreeg klerk de betekenis `geleerde, dichter, schoolmeester, student, geletterde, geheimschrijver, griffier, schepenklerk, secretaris'. 1302 Gillis de Clerc baalliu van den vierambochte = ±1300 scabini Egidius dictus Clericus; 1315 Ihan de Clerc... scepenen in Hulst (DEBR. 1999); 1309-10 Robrecht de Clerc, Aardenburg (HAES. 148); 1454 Jacob die Clerc, Middelburg (MEERTENS 1947).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.familiedeclercq.nl/