Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buurman < Boerman
Buur
Buurmans
Burmann (ü)
Buurman, den

verklaring:
Van het zelfstandig naamwoord buurman, duidend op de status van rechthebbende in een plattelandsgemeenschap, ingezetene van een buurschap (tegenover Uitman).

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Buurman', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
betrekking

specifieke componenten:

man geen affix