Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Busch
Geertsema
< Busch Geertsema

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•    [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
• D D  [WFZ]
• S S  [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
•  In de dubbele familienaam Busch Geertsema is Geertsema de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds vernoeming 1818. Zie ook: Nederland's Patriciaat 50, p. 165.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: