Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burg, van de / den / der
< Burgt, van de / den / der < Verburgt
Burcht, van de
Burght, van der
Valderrama van de Burgt

verklaring:
Het is opmerkelijk dat bij deze naamvorm met slot -t, die in feite een latere toevoeging is aan het woord 'burg', juist de vrouwelijke toekenning van het zelfstandig naamwoord beduidend meer voorkomt: Van der Burgt; vervolgens Van de Burgt (geen lidwoordverbuiging meer) en schaars de mannelijke flectie Van den Burgt. Er is sprake van een feografisch verschil: Van den Burg is Noordwest-Nederlands, Van der Burgt is Noord-Brabants.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van de(r) Burgt', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

van de / den / der