Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burg, van de / den / der < Burgt, van de / den / der
Verburg
Burger
Burgh, van den / der
Burg, ter

verklaring:
De familienaam Van de(n/r) Burg duidt aan dat de eerste generatie met deze naam op een plek woonachtig was die als De(n) Burg bekend stond. Het toponiem laat zien dat het (eertijds) een burg of burcht betrof, een versterkt huis of een weerbare hofstede, waar men zich kon beschermen tegen aanvallen.
Het is overwegend Van den Burg; het zelfstandig naamwoord burg, waaraan de familienaam is ontleend, wordt derhalve als een mannelijk woord beschouwd. Het is opmerkelijk dat in de (Noord-Brabantse) naamvorm Van de/den/der Burgt juist sprake is van een naamvalsverbuiging volgens een mannelijk substantief: Van der Burgt. Zo ook overwegend Van der Burgh naast Van den Burgh in beperkte mate. Kennelijk heeft de mannelijke versie van 'burg' zonder slot -t in de meeste gevallen tot de samengetrokken naamvorm Verburg geleid.


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

van de / den / der