Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buck (ü)
Boek
Buchner (ü)
Beuk
< Buch (ü) < Buchmann
Buchel (ü)
Buchmeijer (y)
Bucher

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Buch - 1. Wohnstättenname zu mhd. buoche 'Buche', mhd. buoch 'Buchenwald': 'wohnhaft an einer auffälligen Buche oder am Buchenwald'; 2. Herkunftsname zu dem in Deutschland, Österreich und der Schweiz häufigen Ortsnamen Buch. Büch - vorwiegend im Saarland häufige Bildung zu Buch (1.). diese umgelautete Form entstand analog zu umgelauteten Kosebildungen von Rufnamen (vgl. Rütt < Ruodi) [Duden Familiennamen-2, p 157].
• German: topographic name for someone who lived by a beech tree or in a beech wood, from Middle High German buoche, or a habitational name from any of the numerous places named with this word, notably in Bavaria and Württemberg (the beech tree is the main tree in the forests of central Europe) as well as in Austria and Switzerland [DAFN, vol. 1, p 243].
• Menno Buch en Boudewijn Büch: puntjes of niet? De laatste tijd kijk ik elke donderdag trouw naar Buch in de bajes, de documentaireserie waarin Menno Buch een kijkje neemt in de Penitentiaire Inrichting Vught. Laatst vroeg ik me af waarom Buch eigenlijk een andere achternaam heeft dan zijn broer Boudewijn Büch. Boudewijn Maria Ignatius Büch (1948-2002) en Menno Maria Renirus Buch (1951) zijn zoons van Marinus Renirus Büch en Alida Johanna Elfers. De naam Büch is volgens het Biografisch Woordenboek van Nederland bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 26 juli 1956 gewijzigd in Buch. Om de een of andere reden is Boudewijn later de variant met umlaut weer gaan gebruiken, maar officieel heette hij, net als Menno, sinds 1956 Buch. Vermoedelijk is met de naamswijziging een schrijffout in de geboorteakte van Marinus Renirus Büch verbeterd. De juridisch correcte spelling was Buch, want zo heetten ook zijn vader Johannes Wilhelmus Cornelis Buch en opa Johannes Wilhelmus Martinus Buch. Marinus' overgrootvader stond te boek als Johannes Beijne zich noemende Buch. Hij droeg officieel de achternaam van zijn ongehuwde moeder Elisabeth Beijne, maar mat zich eigenmachtig een andere aan, vermoedelijk die van zijn vader. Ik vraag me af hoe Marinus Renirus Büch/Buch zijn achternaam uitsprak. Zei hij net als Menno boeg, net als Boudewijn buug, of gewoon op z'n Nederlands bug? Die laatste uitspraak zou wel eens de authentieke kunnen zijn. Op het Stamboomforum wordt gespeculeerd dat Johannes Beijne zich noemende Buch een zoon was van de van oorsprong Duitse kleermaker Johan Philip Buch, die ook voorkomt onder de naam Johannes Philip Böch. Vermoedelijk is Buch de vernederlandste spelling van het Duitse Böch en moet de naam dus inderdaad worden uitgesproken als bug. Het is overigens onzin dat Marinus Renirus Büch en Alida Johanna Elfers voor het fascisme naar Nederland gevluchte Duitse, Poolse, Russische of Italiaanse Joden waren, zoals Boudewijn Büch beweerde. Ze zijn beiden in Nederland geboren en van enige Joodse afkomst is geen sprake. Zoals de voornamen al doen vermoeden is de familie Buch katholiek [Maarten van der Meer, Vernoeming.nl 31-5-2013].
• Buch(e):  D. PlN Buch(e): beuk, beukenbos.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: