Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brummelen, van
< Brummel < Brummelman
Brummelhuis
Prummel
Broumels
Thiesbrummel

verklaring:
De (Veluwse) familienaam Brummel duidt mogelijk op de betekenis 'brummel = 'braam(struik)' en verwijst in dat geval naar een zo geheten woonplek.


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

geen affix