Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruijne, de (y)
< Bruijne (y) < Bruine
Brune (é)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Mayken Bruyne huw. Scherpenisse 1602 (& Elias Nelloi). Quohyer van de personen binnen Scherpenisse boven 20 jaeren oute... 1622: Pierken Bruyne. Dancker Cornelisz (de) Bruyne, Scherpenisse 1714 [Romeijn-1993, p 149, 156, 137].
• Bruin(en), Bruyn(en), Bruijn(en), Bruijne, Brun(n)e, Brui(y)ninckx, Bruinin(k)x, -ing(s), -inks, Bruyninck(x), -ings, -incx, -i(n)x, Bruijninc(k)x, -ings, Bruynninckx, Bruning(s), -ink, -in(ck)x, Brunninx, Breuni(n)g, Broenink, Bruins, Bruyns, Bruijns, Bruens, Bruun, Brun(s):  Patr. Vanwege het ontbreken van het lw. en vanwege de buigingsvormen en afleidingen en ook omdat in de ME Bruun en De Brune duidelijk uit elkaar gehouden werden (BEELE), verklaren we deze FN niet als BN "de Bruine", maar als Patr. uit de Germ. VN Bruno "bruin". Denk aan Bruun de beer in de Reinaert. Zie ook Serbruyns. 12e e. Bruno Monachus; Bruninc, St.-L.-Houtem (GN); 1222 H. Brune, Tiel (GYSS. 1999'); 1245 Gerard Bruen, Ktr. (DEBR. 1980); 1267 Jacobus Brun, Ip. (BEELE); 1298 Ysabel Bruninc, Kales (GYSS. 1963); 1300 Johannis Brunincs, Tv. (BERDEN).  [WFB2]
• Bruin, (de); de Bruine, de Bruijn, (de) Bruijne, Bruijns, Bruns: 1. De vormen zonder lidwoord kunnen Patr. zijn, de Germ. VN Bruno `bruin'. Denk aan Bruun de beer in de Reinaert. ­ 2. BN naar de bruine kleur (van haar, huid of kleren). 1353 Jan de Brune, Hulst (DEBR. 1999); 1407 Jan Bruun, Axel (GYSS. 1999); 1558 Maerten de Brune, Aardenburg (VAN VOOREN 24); 1652 Abraham de Bruyn, Den Haag ­ Middelburg (MEERTENS 1947).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: