Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruin
Bruijn, de (y)
< Bruijn (y) < Bruijns (y)
Bruijnen (y)
Bruijnooge (y)
Bruijnzeel (y)
Breedt Bruijn

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Pietersz Bruijn, lidmaat De Rijp 1754, huw. De Rijp 1752, ovl. Beemster 1776; zoon van Pieter Jansz (Bruijn), otr. De Rijp 1725 [GN 49 (1994), p 98].
• < voornaam Bruyningh [Wimersma Greidanus van-1978: 1979, p 327; vgl. 1980, p 219 en 1981, p 22].
• Cornelis Janssen Bruijn, Huisduinen 1636 [Schoorl-1998, p 77].
• Jan Jansz Bruyn, Broek in Waterland 1742 [PQ Broek in Waterland 1742, p 407].
• Bruin(en), Bruyn(en), Bruijn(en), Bruijne, Brun(n)e, Brui(y)ninckx, Bruinin(k)x, -ing(s), -inks, Bruyninck(x), -ings, -incx, -i(n)x, Bruijninc(k)x, -ings, Bruynninckx, Bruning(s), -ink, -in(ck)x, Brunninx, Breuni(n)g, Broenink, Bruins, Bruyns, Bruijns, Bruens, Bruun, Brun(s):  Patr. Vanwege het ontbreken van het lw. en vanwege de buigingsvormen en afleidingen en ook omdat in de ME Bruun en De Brune duidelijk uit elkaar gehouden werden (BEELE), verklaren we deze FN niet als BN "de Bruine", maar als Patr. uit de Germ. VN Bruno "bruin". Denk aan Bruun de beer in de Reinaert. Zie ook Serbruyns. 12e e. Bruno Monachus; Bruninc, St.-L.-Houtem (GN); 1222 H. Brune, Tiel (GYSS. 1999'); 1245 Gerard Bruen, Ktr. (DEBR. 1980); 1267 Jacobus Brun, Ip. (BEELE); 1298 Ysabel Bruninc, Kales (GYSS. 1963); 1300 Johannis Brunincs, Tv. (BERDEN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: