Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Broek, van de / den / der
< Broeck, van de / den / der < Vanderbroeck
Broeck, van
Broeck, de
Broeck, op de
Brock, van de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Mr. Willem van den Broeck, raadsheer in de Hoge Raad van Holland en West-Friesland, heer van Vrijhoeven 1687 [H.J. Zuidervaart, 'De hoge heerlijkheid Vrijhoeven onder Ter Aar: een mini-ambacht in Rijnland', in: Leids Jaarboekje 90 (1998), p 203].
• De naam Van den Broeck was in België in 1999 nummer 40 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• Broek(e), van (de(n)); van de(n/r) Broeck(e), van der Broek, van Broeck, van den Broech, van de Broekx, van de Brock, van den Brocke, van den Brouc, van den Brouke, van dem Broucke, van de(n) Brouck(e), van de(m) Broucq, van den Broucque, van den Brouche, van Broucq, Vambrouck, Wambrouck, Vanebrouck, Wannebrouck, Vambroug, Wandebrouk, -broucq, Wannebroucq, van den Breuck, van der Breucq, Verbreu(c)k(en), Verbrouck, Verbroekken:  Heel verspreide PlN Broek: moeras, waterland. 12e e. Godescalc de Broke, Moortsele; 1227 Lambertus de Broeka, Bavegem (GN); 1259 Walterus de Broeke, Pittem; 1367 Stevin van den Brouke, Ktr. (DEBR. 1980, 1970); 1506 Joannes vanden Broecke die huysinge te Broeke; 1570 Mewes vanden Broke...te genen broke tusschen erve Hubr. vanden Broke ende Jan vanden Broke, Diest (CLAES 1983, 135). Zie ook Uitdenbroek, Ten Broek, Optbroeck.  [WFB2]
• Broek(e), van (de(n)), ten Broek(e), van (den) Broeck, van de(n) Broecke, van den Broucke, Verbroeken: Heel versrpeide PlN Broek `moeras'. 1239 a Wittone de Brocho, Hulst (OBREEN 191); 1279 Scede de Broeke, Z (OBREEN 265); 1338 Pieter uten Brouke, Assenede (GYSS. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: