Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Beurskens
< Borsje (é) < Borsjes
Bors

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pieter Huygen Borsje, huw. Alblasserdam 1700, bakker, enz. [G. Ouweneel, 'Genealogie Borsje tot 1811', in: Kwartaalblad Historische Vereniging West-Alblasserwaard 15 (1996), nr 4, p 15].
• Bourcier, Borsje: BerN Fr. Boursier `beurzenmaker' of `rentmeester, kashouder, ontvanger'. 1280 Johannes Borsier, Ieper (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: