Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bours
Borst
Borsje (é)
Bor
< Bors < Borsch
Bors, van den
Borsen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Marie Dobbes, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; weduwe van Jacob Jacobsz Bors, zeepzieder in de Bors in de Kalverstraat [Dillen van-1941, p 155].
• Bors = beer [R.T. Muschart, 'Een en ander omtrent familiewapens', in: GN 9 (1954), p 179].
• Borrens, Bor(re)s, Bornes:  1. Gen. van PlN Borne, Borre(n): bron. — 2. Patr. Friese VN Borren.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: