Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bok < Bock, de
Bokma
Boks
Boek
Reints Bok

verklaring:
1. Patroniem bij de Germaanse voornaam Bocco/Bucco, mogelijk een afgesleten vorm van een -burg-naam als Borghard/Burkhard. Vergelijk varianten als Beukens/Bockens en Boks/Bu(ck)x en naamvormen als Bogers/Burgers, Bokk(er)ink en Bokma.
2. In verschillende namen met Bok- is sprake van klankvariatie met Beuk- en Boek-namen, waarbij een verband met de boomsoort beuk naar voren komt.
3. Ivm. de diernaam bok een aanduiding voor iemand die een bok heeft, iemand die deze dieren verhandelt of slacht.
4. De diernaam kan ook afgebeeld zijn op een uithangbord en via de huisnaam op de bewoner overgedragen zijn.
5. Bijnaam voor iemand die uiterlijke of innerlijke kenmerken van een bok wordt toegeschreven.
6. Er wordt ook gedacht aan een verwijzing naar een scheepstype met de benaming 'bok'; vergelijk namen als Bark, Brik, Jol, Kaag, Praamstra.
7. Als joodse naam kan sprake zijn van een acroniem uit Hebreeuws 'ben kedosjiem' = 'zoon van martelaren'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Bok', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam metonymische beroepsnaam metafoor

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix