Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bokhoven, van
Bockhooven, van
Bockhoven
< Bockhoven, van < Bockhove, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bokhoven, van; van Bockhoven, van Bochove, Bucquove, Verboe(c)khoven:  PlN Boekho(e)f in Tielt (WV), Bokhoven (NB), Boekhof in Komen (H) : 1357 tBouchof. 1320 Kerstine de Bouchove, Komen (DF II); 1399 Ghiselin van Bochove, Ktr. (DEBR. 2000’).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: