Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bijl < Bijl, van de / der
Bijlsma (y)
Bijlmakers
Beijl (y)
Bodbijl

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johan mitter bijle, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399; Maandrek. Zwolle 1401, p 1].
• Hubrecht Bile, Den Haag 1540, pastoor = Hubertus Johannes' zoon Byle van het klooster van St. Marie in Middelburg, pastoor van 's-Gravenhage, 1542 (archief Sint Jacobs Kerk) [Sernee-1920, p 137].
• Nicolaes (Bul) verhuisde in 1780 naar Amsterdam, waar de naam in Bijl veranderde; nakomeling van mr. Nicolaes Jansz Bull (later Bul), geb. Blokzijl ca. 1625, eerste keer met familienaam in een akte uit 1664 te Blokzijl, vermoedelijk chirurgijn. De laatste Bul in Blokzijl stierf in 1816, terwijl de Amsterdamse tak met de familienaam Bijl zich uitbreidde [M. Bijl e.a., Een wandeling door de eeuwen. De genealogie van Bull-Bijl, Assendelft 1991; vgl. Med. CBG 48 (1994), nr 1, p 7].
• [P.C.J. Bijl, Kwartierstaat Bijl-Lambrechtsen, Assen 1994].
• Maarte Jansz Bijl, 1630-1707, vleeshouwer te Vlaardingen (huurder van de eerste banken in de Vleeshal) [Jan van Hees, Het slagersboek van Vlaardingen', in: Hist. Jb. Vlaardingen 14 (1990), p 90].
• Vgl. NNN: de Bijltjes als benaming voor de Amsterdamse scheepstimmerlieden.
• Bijl, Byl, Byl(l)e, Beils, Beyl(s), Byls, Bijls:  Metr. Korte vorm van de VN Belia/Bilia = Amabilia, Sibilia. 1623 Byl Valentyns = 1686 Belia Valentyns; 1618 Corst Bels = Corst Beyls, Grote-Brogel (NOUWEN 1958).  [WFB2]
• Bijl, (de); Byl(s), Byl(l)e, Bijls, Beil(s), Beyl(s):  BerBN voor wie bijlen maakt of ze hanteert; wellicht voor een houthakker. 1406 Peter Bijls goede, Bs. (PEENE); 1396 Joh. Byl, Kiel (NN).  [WFB2]
• Bijl, (de); (de) Beijl: 1. Metr. Korte vorm van de VN Belia, Bilia = Amabilia, Sibilia. 1623 Byl Valentyns = 1686 Belia Valentyns, Grote-Brogel (WF). ­ 2. BerBN de Bijl voor de houthakker.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html