Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berge, van den
Bergh, van de / den
< Berghe, van den < Berghe, van
Vandenberghe
Berghe, vanden

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Philips van den Berghe, Noordwijkerhout 1369 [Spiegel, van der-2013, p 189].
• Berg, van de(n); van de(n) Berge(n), van den Bergh, van den Berch, van de Bergh(e), van den Berghe(n), van dem Berg(e), van der Bergh(e), van (den) Bergue, Wandenberg, van der Bergue, van dem Bergue, von den Berg, Vondeberg, Vomberg(e), Wanbergue, Wambergue, Wamberghe, Vannemberg(h), -berck, Vaneberg(h), Vaneberck, ten Berge:  Zeer verspreide PlN ten Berg(h)e. 1277 Rogerum dictum de Monte = 1285 Rogerus de Berghe, Kooigem (DEBR. 1980); 1326 Jan van den Berghe, Ip. (BEELE). — Lit.: Bk. 1968, 183-4.  [WFB2]
• Berg, van de(n); van de(n) Berge, van der Berge, ten Berge, van de(n) Bergen, van den Bergh, van de(n) Berghe: Zeer versrpreide PlN ten Berge. 1248-71 Aernout van den Berghe, Antwerpen (VMW); 1478 Franchois vanden Berghe, Terneuzen (STEEGERS); 1618 Marinus Janse van den Berghe, Yerseke (HARTHOORN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: