Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Berg, van de / den / der
< Berge, van den < Berge, ten
Berghe, van den
Bergen, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Henricus de Monte, edelman (Doetinchem 1228) = Henrix van den Berge (1231) [OGZ IVa].
• Mathys vanden Berghe, schilder, ovl. Brugge 1489 [Memorielijst beeldenmakers-zadelaars Brugge 1475-1494, p 307].
• Ivm. gehucht Ten Berge onder Kaggevinne [Claes-1983, p 138].
• Dierick van den Berghe, Weert 1554 [Poorters Weert, p 34].
• Cornelis vanden Berghe, poorter Aardenburg 1685, gbv. Berghen St. Wynockx [Aardenburgse poorters, p 322].
• [H.J. van den Berge, 'Bergbewoners in de Lage Landen', in: GN 31 (1976), p 110, 113].
• Berg, van de(n); van de(n) Berge(n), van den Bergh, van den Berch, van de Bergh(e), van den Berghe(n), van dem Berg(e), van der Bergh(e), van (den) Bergue, Wandenberg, van der Bergue, van dem Bergue, von den Berg, Vondeberg, Vomberg(e), Wanbergue, Wambergue, Wamberghe, Vannemberg(h), -berck, Vaneberg(h), Vaneberck, ten Berge:  Zeer verspreide PlN ten Berg(h)e. 1277 Rogerum dictum de Monte = 1285 Rogerus de Berghe, Kooigem (DEBR. 1980); 1326 Jan van den Berghe, Ip. (BEELE). — Lit.: Bk. 1968, 183-4.  [WFB2]
• Berg, van de(n); van de(n) Berge, van der Berge, ten Berge, van de(n) Bergen, van den Bergh, van de(n) Berghe: Zeer versrpreide PlN ten Berge. 1248-71 Aernout van den Berghe, Antwerpen (VMW); 1478 Franchois vanden Berghe, Terneuzen (STEEGERS); 1618 Marinus Janse van den Berghe, Yerseke (HARTHOORN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: