Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berg, van de / den / der < Bergsma
Bergh, van de / den
Bergman
Berge, van den
Berg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Mbt. het toponymisch element berg:
- [Leenders-2018, p 109].
- Vgl. NNN.
• "Bij alle benamingen voor hooggelegen land moeten wij ons voor de geest houden, dat het in Nederland altijd betrekkelijk geringe verhogingen betreft. Op zijn best zijn onze bergen heuvels (...) in de lage delen van ons land betreft het vaak nauw merkbare bodemverheffingen. 'Berg' verschijnt in talrijke samenstellingen: als eerste lid (Bergakker e.d.), maar vooral als tweede lid (...). Verder 'heuvel': (De) Heuvel, Heuvelpas (Zetten), Eendenheuvel (Gameren)..." [Schönfeld-1980, p 37].
• Constantinus de Berga / de Berge, vermeld 1118-1131, noemde zich naar zijn kasteel = Huis Bergh, wellicht een verwijzing naar de nabijgelegen burchtheuvel Monferant (Montferland) [ Johanna Maria van Winter, 'Godschalk de Kruisvaarder en de Heren van den Bergh', in> BM Gelre 97 (2006), p 141-153].
• Philips van den Berghe, Noordwijkerhout 1369 [Spiegel, van der-2013, p 189].
• Burchard van den Bergh (Nijmegen ca. 1500-Arnhem 1566) = Burchardus a Monte, theoloog; zoon van Gerit van den Bergh ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 51 (2004), p 18].
• Mr. Michiel van den Berch Claes' zoon, schepen van Den Haag 1550 (archief Sint Jacobs Kerk in Den Haag) [Sernee-1920, p 140].
• Wichman van den Berch, schepen van Nijmegen 1562 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 17].
• Reijmbrant Andriesz van den Berg heeft zijn naam waarschijnlijk aan de plaatsnaam Hillegersberg ontleend. Daar werd hij ca. 1619 geboren; hij is na 1674 overleden en begraven in Kethel. Hij is een telg uit een familie die gedurende enkele generaties de achternaam Bruins voerde en teruggaat tot Cornelis Bruijnts (ca. 1460-ca. 1537), vermeld in stukken van het Hoogheemraadschap Schieland betreffende Hillegersberg [Slootweg-1997, p 51].
• Ivm. Hillegersberg [Keijzer de-1985, p 530].
• Ivm. 1. Berchpolder ten noorden van Delft; 1. Berg = Hillegersberg [Encycl. Delft 1984, p 29].
• Cors Jacobse van den Berg (ca. 1720-Eemnes 1762) [H. van Hees, 'Korte geschiedenis van de oudste familie Van den Berg in Eemnes', in: Historische Kring Eemnes 21 (1999), nr 4, p 219].
• Jochem Cornelisse van den Berg, ged. Wageningen 1721; zoon van Cornelis Peters en Gertje Jochems [Oskam-1994, p 43]. Een verwijzing naar de Wageningse Berg?
• Jan Arien Peter van den Berg, geb. Heeze 1727; zoon van Adrianus Petrus Nijssen van den Bergh, geb. 1698; zoon van Petrus Nijssen & Maria Adriaans Cuijpers [P.F. van den Heuvel, 'Het verdwenen etablissement', in: Heemkronijk De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten 3 (2000), nr 1-2, p 97].
• Dirk Harms (van den Berg), ged. Hattem 1731, huw. 1766 met Willempje Jans (van Twelle); in 1767 kochten zij de hoeve van haar ouders gelegen aan de Geldersedijk met land aan de IJsseldijk en de Swijnenberg (!); in de koopakte wordt hij Dirk van den Berg genoemd; hij was een zoon van Harmen Dirks en Harmtje Claesen, huw. 1730 [W. van den Berg & L. van den Berg, 'Het geslacht Van den Berg te Hattem', in: Heemkunde Hattem (2001), nr 86, p 28-34].
• Willem van den Berg (Bergen op Zoom 1737-1815) [Bergs kwartierstatenboek-1998, p 45].
• Dirk Hendriks van den Berg, Urk 1761, vuurstoker van de vuurbaak op 'de Barg', het hoogste punt van het eiland [T. de Vries, 'Uit een oud doopboek', in: DMB 22 (1970), p 29].
• Gijsbert van den Berg (Ochten 1788-1835), dagloner, boerenknecht ['Betuwse kwartierstaat: Jacoba Wilhelmina van den Berg, in: Nieuwsbrief Historische Kring Kesteren 24 (2006), nr 3, p 26-27].
• Evert en Jacob Evertsz van den Berg, omstreeks 1800 wonend in de omgeving van Oldebroek/Oosterwolde waren de eersten met deze naam in deze familie; hun ouders stonden bekend als Evert Diesmertsz en Grietjen Everts [B. Doornewaard, 'Genealogie familie Van den Berg', in: Uth het Oulde-Bruck. Oudheidkundige Vereniging De Broeklanden 16 (1996), nr 4, p 25-30].
• Sacharias van den Berg (Steenbergen 1817-1890) ['Kwartierstaat Johannes en Josephus Heijnen', in: De Vrijheijt van Rosendale 36 (2015), nr 67, p 43].
• ['Van den Berg - Veluwezoom', in: VG 8 (1983), nr 3, p 151].
• [Bones-1984, p 147].
• Enkele kinderen van Meinte Ruurds, veehouder te Wolsum (Wymbritseradeel) namen in 1811-12 de familienaam Van den Berg aan [R. Koetje-van der Berg, Familie van den (der) Berg. Nakomelingen van Meinte Ruurds en Pleuntje Jorrits, Franeker 1992].
• Hendrik Roelofs van den Berg, landbouwer in Streukel, nam deze familienaam in 1811 te Hasselt Ov. aan [Oosterhof-2008, p 16].
• Mozes Hartog, zoon van Hartog Berents en kleinzoon van Berent (= Baruch) van Wenen (Borne 1748) nam in 1811-12 de familienaam Van den Berg aan [Arch. PJMI, corr. H.W. van den Berg].
• [Ridder de-1979, p 42 + genealogie achterin].
• [A. & R. van der Berg, De Joodse gemeenschap van Oud-Beijerland, Oud-Beijerland 1982, p 14 + naamlijst bijlage B].
• [Annemarie Kutsch Lojenga-Rietberg, 'Huis Bergh, kasteel-kunst-geschiedenis, 's-Heerenberg 2000; met een genealogie Van den Bergh].
• [B. van den Berg & H. van Schooneveld, Snoeien aan den Stamboom. Genealogie van het geslacht Van den Berg, Arnhem/Nieuw Lekkerland 1975].
• [Ebeling-1981: 1982, p 4].
• De familienaam Van de Berg is in Suriname bij de Emancipatie van 1863 op de suikerplantage Boxel aan de Surinamerivier verkregen [Suriname plantages --- via onderstaande websitelink].
• Berg, van der > Wetberg [Naamswijzigingen KB, 1980].
• Berg, van de(n); van de(n) Berge(n), van den Bergh, van den Berch, van de Bergh(e), van den Berghe(n), van dem Berg(e), van der Bergh(e), van (den) Bergue, Wandenberg, van der Bergue, van dem Bergue, von den Berg, Vondeberg, Vomberg(e), Wanbergue, Wambergue, Wamberghe, Vannemberg(h), -berck, Vaneberg(h), Vaneberck, ten Berge:  Zeer verspreide PlN ten Berg(h)e. 1277 Rogerum dictum de Monte = 1285 Rogerus de Berghe, Kooigem (DEBR. 1980); 1326 Jan van den Berghe, Ip. (BEELE). — Lit.: Bk. 1968, 183-4.  [WFB2]
• Berg, van de(n); van de(n) Berge, van der Berge, ten Berge, van de(n) Bergen, van den Bergh, van de(n) Berghe: Zeer versrpreide PlN ten Berge. 1248-71 Aernout van den Berghe, Antwerpen (VMW); 1478 Franchois vanden Berghe, Terneuzen (STEEGERS); 1618 Marinus Janse van den Berghe, Yerseke (HARTHOORN).   [WFZ]
• Zie BERCH in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.surinameplantages.com/archief/b/boxel