Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berg, van de / den / der < Bergsma
Bergh, van de / den
Bergman
Berge, van den
Berg

verklaring:
1. Ontleend aan een toponiem met het bestanddeel 'berg'. Het element berg treffen we in talloze samenstellingen aan. In de lage delen van ons land betreft het vaak benamingen van geringe bodemverheffingen.
2. Bij joodse families kan deze familienaam een zinspeling op het patroniem 'ben Baruch' zijn.

Het is overwegend Van den Berg, omdat het zelfstandig naamwoord 'berg' dat aan de familienaam ten grondslag ligt als een mannelijk woord wordt beschouwd; het lidwoord 'de' neemt derhalve in deze naamval na het voorzetsel de vorm 'den' aan.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van den Berg', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

van de / den / der