Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berk
< Bercx < Berkx
Berix
Berx

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Berck, Berk(e), Berque, Bierque, Bercq, Berks, Berx, Berc(k)x, Berken(s), Bierkens:  1. Patr. Germ. VN Bericho, Birico, afl. met -k-suffix van een ber-naam. 1482 Jan Berken, Ht. (A. GHIJSEN); 1512 Henrick Bierkens, Tongerlo-Lv. (CALUW.); 1620 Jan Berckx, Bilzen (SCHOE.). — 2. PlN Berk, de boomnaam. Vgl. Birk(en). Of PlN Berck-sur-Mer (PdC). 1215 Petrus de Berc (DF I, 835).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: