Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Beckers
< Bekkers < Bekker
Bakkers
Bekers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J. Crott, 'Beckers en verwanten', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 66 (1991), nr 1, p 18].
• Johannes Beckers, geb. Valkenswaard ca. 1445; voorouder van Peter Johannes Bekkers (1859-1918), architect [(P.J.C.M. Bekkers), Het geslacht Beckers 1445-1815, Bekkers 1815- uit Valkenswaard, (Rosmalen) z.j.; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 1, p 12].
• Jan Bekkers (Budel 1779-1858) [Tjeu Lamers & Annie Staals-Jacobi, 'Genealogie: de familie No(o)ten uit Budel en Gastel', in: Aa-kroniek 30 (2011), nr 1, p 20-21].
• Backer(e), (de); Bäcker, Backers, (de) Bakker(e), (de) Backker, de Bachere, de Baccker, de Backre, (de) Bae(c)ker, de Bae(c)kere, (de) Baker, Bakkers, den Bakker, Bakkeren, Bakkert, Bakkerus, Backerus, de Bacquer, -uère, de Bakère, (de/den) Bekker, (de) Becker(s), Beckker, Becher(s), (de) Beckker, de Beker, Bekkers, Beek(k)ers, Beekher, Beckert, Bekkeren, Bekkering(h), de Bacque, Deback, Debacq(ue):  1. BerN van de (brood)bakker. 1266 Mychil de Baccre, Gent (CG); 1281 Gerardus Pistor = Gheraert de Backere, Avelgem (HAES.); 1280 Moninus Backere; 1304 de Marote Backers... brood, Ip. (BEELE). — 2. Soms evtl. Mnl. backer: veerman. 1326 sprieten daer de backers hare sceipe meide bestierden, Ip. (Nk. 1972, 46-48); of: baggeraar (Nk. 1972, 278-281, 281-283). — Deback/Debacq(ue) is de W. adaptatie van De Back(e)re, met reductie kr/k: 1725 Albert de Bacre = Albert de Bacque, Bergen (CSW IV).  [WFB2]
• Bakker, de(n) Bakker, Bakkers, Bakkeren, Baker, de Backer(e), de Backker, Bekker(s), Becker(s): BerN van de bakker. 1266 Mychil de Baccre, Gent (VMW); 1382 Petrus Backere = Pieter de Backere, Hulst (DEBR. 1999); 1475 Willem de Backere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970);1476 Jan de Backere, Middelburg (PARM.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: