Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bastiaansen
< Bas < Bas, de
Basjes
Bas, van der
Akbas
Baser

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis Bas Jacobsz, regent van het Burgerweeshuis 1601-1604, vestigde zich daarna te Haarlem, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; zoon van Jacob Claesz Bas, koopman. Jacob Claesz Basgen of Bas (1536-1589) [Dillen van-1941, p 32, 160; vgl. Elias p 248, 250].
• Eisabeth Bas was een dochter van Jacob Jansz Bas uit Kampen, vest. Amsterdam omstreeks 1585 [Els Kloek, 'Herbergierster in de Nes. Het leven van de Amsterdamse zakenvrouw Elisabeth Bas', in: Ons Amsterdam 69 (2017), nr 10, p 40-43].
• [S.A.C. Dudok van Heel, 'Een bordt van de drie coningen daer haer vaders figuer in staet. Een vroeg portret van de familie Bas', in: Mb. Amstelodamum 82 (1995), nr 4, p 97-105].
• Crijn Cornelisz Bas, Graft 1684 [A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1994, p 146 (vgl. index)].
• (Familienaam Bas) < Jacob Sijbrandsz Bas, in 1719 geb. op Texel; zoon van Sijbrand Cornelisz Koning & Geertje Jacobs Bas (dochter van Jacob Pietersz (Bas)?) [Dijt-1962, p 191].
• Voorzanger Abram Marcus neemt in 1811 te Den Haag de naam (De) Bas aan (i.v.m. zijn stem?) [Van Creveld-1989, p 97; vgl. p 102].
• 1. Benennung nach Rufnamenmuster zu türkisch ba 'Kopf, Haupt'. Die Benennung erfolgte nach dem Muster alter türkischer Rufnamen, die oft Wünsche für die Namenträger ausdrückten; hier den Wunsch, eine führende Rolle einzunehmen. 2. Benennung nach Rufname. Es handelt sich um ein Patronym zu Bas, einer deutschen oder niederländischen Kurzform des Rufnamens Sebastian. Zum Rufnamen siehe Sebastian 1. 3. Benennung nach Rufname, siehe Baas. Es handelt sich um eine Schreibvariante [Mehmet Aydin & Rita Heuser, 'Bas', in: DFD - zie onderstaand URL].
• Bas, Bassens, Bass(e):  Patr. Korte vorm en vleivorm van HN Sebastianus. 1414 Jan Bas; 1473 Clais Basse, Ht. (A.GHIJSEN); 1321 Henricus Basse, Tn. (C.BAERT).  [WFB2]
• Bas, (de): Patr. Korte vorm van de HN Sebastianus. De var. met lidwoord is volksetymologisch ontstaan, omdat de VN in de naam niet meer herkend werd. 1325 ende Iacob Basse schepenen, Hulst (GYSS. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.namenforschung.net/id/name/7935/1