Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bas
< Bas, de < Baas, de
Bast, de
Bes, de
Surmont de Bas, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Mr. Willem de bascanter, Leeuwarden 1547 (Oldehoofsterespel) [Fontes Leovardienses, p 109].
• Bas, (de): Patr. Korte vorm van de HN Sebastianus. De var. met lidwoord is volksetymologisch ontstaan, omdat de VN in de naam niet meer herkend werd. 1325 ende Iacob Basse schepenen, Hulst (GYSS. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: