Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bakker
Schut
< Bakker Schut < Zinderen Bakker, van
Bearda Bakker
Teijlingen Bakker, van
Molhoek Bakker
Willebrands Bakker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Bakker Schut is Schut de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds 1915-1940.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: