Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bakker
< Backer < Backer, de
Backers
Bäcker
Briais Backer, de
Backer Leegstra

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Ook Joris Jorisz. is haringkooper en zijn broeder Cornelis stokvischkooper, maar zij blijven dat niet. Eenige huizen verder op den Nieuwendijk woont een gefortuneerde oude dame, Griet Oomen, die de opvoeding van haar beide kleindochters - kinderen van Willem Backer, in zijn jeugd bijgenaamd 'rycke Backertgen', in ballingschap te Emden gestorven - verzorgt. De beide Jorissen trouwen met de meisjes Backer; hun afstammelingen nemen den moedersnaam aan. Dit is de oorsprong van de regentenfamilie Backer." Amsterdam, ca. 1600 [Dillen van-1941, p xviii].
• Willem Backer, ovl. 1505 [S.A.C. Dudok van Heel, 'Enkele zeventiende eeuwse Amsterdamse regentenfamilies', in: Nederlands Archievenblad 100 (1996), nr 2, p 74].
• Cornelis Backer, in 1633 afgebeeld op een schuttersstuk van Frans Hals, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, ovl. 1655; zoon van Adriaen Jacobsz (Backer?) [Valkenburg van-1962, p 62].
• Backer, vestiging Dordrecht 1725 ['Nieuwe boeken', in: Med. CBG 45 (1991), nr 2, p 8].
• [L. Appel, 'Bakkers en brood in Monnickendam', in: Jaarverslag Oud Monnickendam (1984), p 46, 64, 72, 73].
• [I.H. van Eeghen, Inventaris van het archief van de familie Backer 16e-20e eeuw, Amsterdam 1996].
• Backer(e), (de); Bäcker, Backers, (de) Bakker(e), (de) Backker, de Bachere, de Baccker, de Backre, (de) Bae(c)ker, de Bae(c)kere, (de) Baker, Bakkers, den Bakker, Bakkeren, Bakkert, Bakkerus, Backerus, de Bacquer, -uère, de Bakère, (de/den) Bekker, (de) Becker(s), Beckker, Becher(s), (de) Beckker, de Beker, Bekkers, Beek(k)ers, Beekher, Beckert, Bekkeren, Bekkering(h), de Bacque, Deback, Debacq(ue):  1. BerN van de (brood)bakker. 1266 Mychil de Baccre, Gent (CG); 1281 Gerardus Pistor = Gheraert de Backere, Avelgem (HAES.); 1280 Moninus Backere; 1304 de Marote Backers... brood, Ip. (BEELE). — 2. Soms evtl. Mnl. backer: veerman. 1326 sprieten daer de backers hare sceipe meide bestierden, Ip. (Nk. 1972, 46-48); of: baggeraar (Nk. 1972, 278-281, 281-283). — Deback/Debacq(ue) is de W. adaptatie van De Back(e)re, met reductie kr/k: 1725 Albert de Bacre = Albert de Bacque, Bergen (CSW IV).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: