Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bachert
Becher
Dietzenbacher
Brombacher
Dambacher
< Bacher (ä) < Meisenbacher
Steinbacher
Neubacher
Schnellbacher
Mitterbacher

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bachet, -ez, -er:  Dim. van Ofr. bac: bootje. Vgl. Baquet, Bachot.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: