Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Baas < Baas, de
Bazen
Verbaas
Baes
Riemslag Baas

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Marijcken Cornelisdr Baes, ged. Rijsoord 1600; dochter van Cornelis Cornelisz Man alias Baes, van Ridderkerk, boer aan de Drogendijk, huw. Rijsoord 1597; zoon van Cornelis Adriaensz Baes, geb. ca. 1529, boer, opzichter bij een indijking tussen Ridderkerk en Slikkerveer 1575, collecteur van de kerkelijke goederen van Ridderkerk, bezitter van het huis Waalburg in het dorp Ridderkerk, ovl. na 1608 [Markus van-1994, p 41, nr 4027]
• 1. Claes Claess Baes, won. Zoetermeer, ovl. na 1626. 2. Albert Alberts Baas, ged. Vinkega 1732, huw. Noordwolde 1758; zoon van Albert Alberts, huw. Langezwaag 1718 & Jancke Andries, van Kortezwaag [Slootweg-1997, p 15, 116].
• Pieter Arensz Baes, huw. Hekelingen 1644 [Trouwb. Hekelingen, p 94].
• Op de Kleine Bazemolen [B.J. van den Enk, 'Genealogie Schut', in: VG 9 (1984), p 312].
• Jan Cornelis Baas, geb. Texel 1711; zoon van Cornelis Jan Baas, geb. ca. 1680 [Aniek IJbema, Genealogie Baas-Meijering --- via onderstaande websitelink].
• Baes, (de(n)); Baas(s):  1. BN voor de baas, de huisvader. 1280 Braem Baes, Ip. (BEELE); 1398 Magriete fille Daneel Baes, Zwz. (DEBR. 1970). — 2. Evtl. reïnterpretatie (met lw.) van Patr. Baes.  [WFB2]
• Baas, Baes: 1. Patr. Germ. VN Baso. 1361 Jeghen Jan Base, Brussel (WF); 1424 Willem Baes filius Jacobs van Helfsdyc in Zeeland; 1462 Jan Baes, Aardenburg (PARM.). ­ 2. Patr. Uit Baefs, gen. van Bave, de Germ. VN Bavo. Wvl. Sente-Baas is nl. Sint-Baafs (WF). 1475 mevrouwe Ligaert Baefs, Jan Baes, Aardenburg (VAN VOOREN 1970) (de H. Bavo is de patroonheilige van Aardenburg).. ­ 3.BN de Baas, voor de huisvader.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: