Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arnaud
< Arnautovic < Arnaut
Arnautalic
Arnatovich
Arnowitz

verklaring:
De familienaam Arnautovic met een accent aigu op de c is afkomstig uit Joegoslavië.


kenmerken:
andere taal

specifieke componenten:

vic