Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arnaud
Calavon, de
< Arnaud de Calavon

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Arnaud de Calavon is Arnaud de stamnaam.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: