Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Annes
Anema
< Anes < Aans
Anes Ribeiro

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bij het lemma Anema worden enkele personen vermeld met het patroniem Anes, die de familienaam Anema hebben aangenomen.
• Portuguese: from a patronymic form of the personal name João, a vernacular form of Johannes [DAFN, vol. 1, p 40].

afkortingen en bibliografische notaties: