Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Acker, van < Akker, van
Vanacker
Ackeren, van
Acker, van den
Acker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J. Taeldeman, 'Omtrent Vanacker', in: Taal en Tongval (1981), p 118-122].
• Dieric van Acker fs. Dierickx te Wingene, in 1636 poorter van Kortrijk [L. van Acker, 'De familie Van Acker uit de streek van Wingene en Ruddervoorde', in: Vlaamste Stam 7 (1971)].

afkortingen en bibliografische notaties: