Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Abee
Abbas
< Abbes < Abbo
Ebbes
Abbema
Absen
Abbes, El

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob Abbez op IJssbrens saet, Leeuwarden 1531 [Fontes Leovardienses, p 41].
• Abbe(s), Abben(s), Abe(n), Aeben, Abé, Abs, Aps:  Patr. Abbe is een bakernaam, uit Onl. Abbo, door ass. uit Albo, korte vorm van Albrecht. Abé kan een verfransende reïnterpretatie zijn, maar ook een grafie voor Abbé. 945 Abbo, H (GN); 1130-61 Aldbertus cognomento Abbo (V.D.SCHAAR); 1393 Jan Abbe; 1402 Jan Habbe, backere = 1423 Jan Abs kindren, Ktr. (DEBR. 1970, 1958).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: