Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aert, van
< Aart, van < Aard, van
Aart, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis van Aart, geb. Zierikzee 1763, vest. Banda (Ned.-Indië). Carolina Hendrika van Aart-Overdijk (ovl.1929), ook wel tante Lien genoemd, heeft model gestaan voor Mevrouw Kleyntjes in de verhalenbundel 'De tienduizend dingen' van Maria Dermoût (1888-1961) [H.R. van der Woude, Het geslacht Boers 1550-2000, Zuidlaren 2001; Johan van der Woude, Maria Dermoût, de vrouw en de schrijfster, Den Haag 1973; Tong-Tong (1974), p 6-16; Rob Nieuwenhuys, Tempo doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920, Amsterdam 1982; V.I. van de Wall, De Nederlandsche Oudheden in de Molukken, 1928].
• [Pott-1913, p 3].
• Aerden, van der; van der Aarden, van der Eerde(n), Vereerde, van Aer(d)t, van Aart, van Art, van Ard, van Eer(d)t:  PlN Aard: veld, bouwland, open plaats, kade, aanlegplaats (MOERMAN 24; Nk. 1989, 100-135). 1392 Gillis lant van den Aerde, Bavikhove (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: