Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Houten, van < Hout, van
Houtum, van
Holten, van
Houten, van den
Houte, van

verklaring:
1. Herkomst uit de plaats Houten in de provincie Utrecht, misschien ook als Van Hout(h)em of Van Houtum, naam van een tweetal plaatsen in West-Vlaanderen, of als Van den Houten e.d. refererend aan een hout-toponiem met hout in de betekenis 'bos'.
2. Aangenomen als zinspeling op het beroep houthakker, houtzager of houthandelaar.


kenmerken:
herkomstnaam metonymische beroepsnaam

specifieke componenten:

van