Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heeckeren, van < Heekeren, van
Eekeren, van
Heeckeren van Brandsenburg, van
Heeckeren tot Overlaer, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Winter van-1962, p 119, 134].
• [J.M. van Winter, 'Middeleeuwse namen van Gelderse schildboortige geslachten', in: BMN (1961), nr 19, p 2].
• Frederic van Hekeren, ridder, ivm. den hof te Lochter [Leenmannen Utrecht 1379, p 70].
• Helmich van Hekeren, gemeensman Zutphen 1582; Roeloff van Hekeren, rentmeester 1595; Reiner van Hekeren Roloffsen, Zutphen 1600 = Reiner van Heeckeren, 1626; Wigbolt de Roode van Hekeren, Zutphen 1609 = Wibbolt de Roode van Hekeren tho Ruderlo, 1621 [Galema-2000, deel 1, p 47, 110].
• [Jan Blaak, 'Het geslacht Van Heeckeren op Ameland', in: Pôllepraat (2012), nr 68, p 11-25].
• Ekeren, van; van Eekeren, van Heeckeren, van Heeker, van Eikeren, van Eijkeren: PlN Ekeren (A). 1546 Peter van Eeckeren, Breda-Antwerpen (WF); 1668 Joannes Janse van Akeren/Ekeren, Ekeren-Goes; 1696-1759 Petrus van Ekeren, Goes-Crajert; 1744-1804 Pieter van Eijkeren, 's-Heerenhoek. ­ Lit.: A.M. VAN GESSEL, Het Zeeuwse geslacht Van Eijkeren. VZS 1994, 111-120, 132-150, 206-215.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: