Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buuren, van < Buren, van
Bueren, van
Reijersen van Buuren (y)
Büüren van Heijst, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Nathan Joseph van Buuren, geb. Buren, in 1795 slager te Vlaardingen [H.J. Luth, 'Joden in Vlaardingen', in: Hist. Jb. Vlaardingen 15 (1991), p 88].
• [A. van Santen, De familie Van Buuren te Wesel en Rotterdam, z.p. 1996].

afkortingen en bibliografische notaties: