Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Wal, van de / der < Waal, van de / der
Walle, van de / der
Walstra
Wal, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Jelissen, soms met toevoeging "van de Wal", geb./ged. ca. 1635; zoon van Jelis Jansen die "den weteringh wall" pacht (= Weteringsewal of Lingewal te Indoornik) [W. van de Westeringh, 'Van de Wal van de wal', in: Genealogie van enkele Betuwse geslachten, Kesteren 1989, p 5].
• 1. Jacob Dircksz van der Wal, huw. Cabauw 1689, ovl. Jaarsveld 1731. 2. Cornelis Pieters van der Wal (Koijman), geb. Polsbroek, huw. Polsbroek 1653 [Slootweg-1997, p 36, 76].
• Sjoerd Klazes van der Wal, Veenwouden 1811, wonend op de Veenwouderwal; zoon van Klaas Sjoerds; zoon van Sjoerd Klazes; zoon van Claes Sjoerds, woont in 1667 op de Wal onder Veenwouden [A. de Vries, 'Beppe Vroukje har foaralden', in: Genealogysk Jierboekje (1986), p 6, 8].
• Geertruid van de Wal (Gertrut Wall), won. aan de Wal, Zevenaar 1727, = Geertruida Wilhelmsen, weduwe van Derk van Kempen [A.W.A. Bruins, 'De stadsbrand van Zevenaar 12 maart 1727', in: Jaarboek Achterhoek en Liemers 32 (2009), p 129, 133].
• Jan van der Wal (Vuren voor 1772-1844) [Arie Koorevaar e.a., 'Genealogie: kwartierstaat van Adrianus den Breejen', in: Med. Hardinxveld-Giessendam 31 (2009), nr 1, p 14].
• Sebo Oljes van der Wal, Beerta 1753-1822; zoon van Oljo Sebes & Adriaentje Itskes [Boerderijen Beerta, p 61].
• Johannes Klazes van der Wal, geb. Ureterp ca. 1755; zoon van Klaas Roels, huw. Wijnjeterp 1738 ['Wapenregister', in: Jb. CBG 45 (1991), p 252].
• Jan Feikes (1770-1821) uit Minnertsga nam in 1811 de familienaam Van der Wal aan, mede voor zijn zoon Feike en zijn dochter Grietje (Mairie Minnertsga, fol. 16v) [H.R. van der Woude, Genealogie van der Woude/Veenwouden, Zuidlaren 2001; bron: Alle Friezen Naamsaanneming].
• Foeke Symens van der Wal (1735-1820) nam in 1811 in Friesland deze familienaam aan; hij was een zoon van Symen Sybes, visser te Gaastmeer [J.F. van der Wal, Genealogie van een familie Van der Wal uit Friesland, Doorwerth 2000; vgl. Genealogie-CBG 7 (2001), nr 2, p 53].
• Vergelijk als 20e eeuwse bijnaam in Westerbork: "Harm Nijwening, die an een zaandweg woonde op de Rozenkampen, was algemien bekend as 'Harm achter de wal'" [G. Kuipers, 'Bijnamen in Börck', in: Oeze Volk 45 (2001), nr 9, p 164].
• Walle, van; van de(r) Walle, van der Wal, ter Wal, van Wallen: Verspreide PlN Wal, ten/ter Walle `mote, kunstmatige heuvel' (let op het citaat uit 1328). 1263 Henric f. Henrics van den Wale, Hughe f. Clays van den wale, Z (OBREEN 250); 1269 dominus Heinricus de Walle miles, Hulst; 1328 bona sua dicta de Walle que quondam fuerunt bona Johannis de Walle; 1380 Jacop van den Walle, Hulst (DEBR. 1962, 1999); 1519 Tanne twijf Iacop vanden Walle, Aardenburg (VAN VOOREN 32).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: