Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Basten, van
Batenburg
< Basten Batenburg, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johan van Basten Batenburg, politicus, jurist en ondernemer, stichtte in 1887 de limonadefabriek de Snelle Sprong in de bijgebouwen van zijn kasteel de Holtmühle in Tegelen [Jo Bongartz, 'Hoe ze in Tegelen limonade maakten. De geschiedenis van de Snelle Sprong', in: Buun (2007), p 79-84].
•  In de dubbele familienaam Basten Batenburg is Batenburg de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds doop 1793. Zie ook: Nederland's Patriciaat 87, p. 85.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: