Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Regt, de < Recht, de
Regt
Regter, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Jorisz Regh, uit Münk, Kreis Koblenz, huw. Geervliet 1642; = Jan Jorisz de Regt [B.L. van Strij de Regt, 'Een Rotterdamse familie De Regt in de 18e eeuw', in: GN 41 (1986), p 349].
• [B.L. Strij de Regt, Stambomen De Regt (1667-1982), Velthoven 1982].
• Regt, (de): Spelling voor de Recht. BN. Mnl. recht `rechtvaardig, rechtschapen, braaf'. 1619 Jacob Claesse de Regt, NB; 1622-47 Claes Jacobsz de Recht, Colijnsplaat (HARTHOORN). De familie stamt af van °±1430 Adriaen Jansz de Recht, alias le Grande, Waasland (vader van) Maerten Adriaensz de Recht alias le Grande, Gouda (med. Fr. Stoffels).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: