Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Verweij (y) < Weij, van der (y)
Verweijen (y)
Terweij (y)
Verwij
Lagerweij (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Vandaag verstaan we onder wei(de) een perceel graas- of hooiland, maar die toepassing is te jong om in aanmerking te komen ter verklaring van de familienamen met wei(de) of zijn westelijke variant wee. De oorspronkelijke betekenis moet 'jachtterrein' zijn geweest; sporen daarvan in de huidige woordenschat vinden we nog in weitas en weidelijk. In de oudste Middelnederlandse documenten blijkt het woord echter al geëvolueerd te zijn tot benaming voor uitgestrekte graslanden behorend aan de gemeenschap, waar hooi werd gewonnen en die in de nazomer door het vee werden afgegraasd. In die betekenis was het woord dus ongeveer synoniem geworden van mede, beemd en meers. De overgang van 'jachtterrein' naar '(gemeenschappelijk) hooi- en graasland' is gemakkelijk te begrijpen als we bedenken dat de boerengemeenschappen buiten het jachtseizoen maai- en weiderecht hadden op de jachtvelden van de heer. Weide en wee manifesteren zich in het familienamenbestand in een even lange reeks wisselvormen als meers; de volgende opsomming is dan ook verre van volledig: Wei, Wee, Van de(r) Weide(n) / Wee(den) / Wijden / Weij(en) / Weeën, Verweij(en), Verwee, Vervey, Weideman, Weedemans, Weeman(s)" [Devos-2001, p 46].
• Laurentius van der Wye, 1419/20 [Nijsten-1992, p 144].
• Hugo Verwey Arnoutsz, schout van Lange en Ruige Weide, bij dode van Arnout Hugenz, zijn vader, Waarder 1630 [Leenk. Heren van Egmond (1983), p 532].
• O.a. Claas Verweij, naar Papekop 1753 [Indemniteit Waarder 31 (1995), p 47].
• ['Wapenregister', in: Jb. CBG 61 (2007), p 249].
• Weide, van der; van der Weijde(n), van der Weij, in de Weij, Verwei, Verweij, Verwij, Verwee: Verspreide PlN ter Weide, Wee(de) `wei, weide'. Vaak de gemene weide. 1369 van Peroten van der Weede; 1398 Clais van der Weide, Geluwe (DEBR. 1970); 1423 Lysebette vander Weyde, Sluis (PARM.);1575 Hendrik Verweyen, Berck-Antwerpen (WF); 1630 Hugo Verwey, Waarder (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.xs4all.nl/~kooijktr/31/31-frm3.htm