Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Voort, van de / der
< Vervoort < Vervoord
Tervoort
Vervuurt

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Derick VerVoerdt, Nijmegen 1600 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 16].
• Voorde, van de(r); van de Voort, Vervoort, ten Voorde: Verspreide PlN Voorde, Voort `doorwaadbare plaats'. Tervoort (NB). 1320 dat Wouter vanden Vorde = Woutre vanden Voorden, Hulst (DEBR. 1999); 1478 met Lysbetten vanden Voorde, Overslag (STEEGERS); 1368 Heinric van der Voirt opt goet ter Voirt, Turnhout; 1574 Adriaen Vervoort, Boechout (WF); 1600 Derick Vervoerdt, Nijmegen (DM); 1637 Matthias van de Voorde, Walcheren- Biggekerke (VS 1974, 566).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: