Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Valk < Valk, van de / der
Valks
Valkema
Valke
Valcq

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hans Valck, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam. Jan Valckesz; 1600 Jan Valcxz [Dillen van-1941, p 94, 109; vgl. p 91: voornaam Valck (Hillebrantsz)].
• Hans Falck, geb. 1578 = Hans Falck van Nueremberg, Leeuwarden 1616 [W. Dolk, 'Over Hans Falck en nog vier Leeuwarder klokkengieters', in: De Vrije Fries 84 (2004), p 49-64].
• Valck/Van der Valk na verlening van een wapen waarop o.a. een valk afgebeeld [W. Wijnaendts van Resandt, 'Westlandse Valcken en de jacht', in: Liber Amicorum C.C. van Valkenburg, 's-Gravenhage 1985, p 465].
• (Van der) Valck < Claes Jacobsz, Monster 1544, familiewapen verleend door Karel V, 1549, nageslacht naar de valk in het wapen: Valck, later Van der Valck [Zijl van-1989, p 492, nr 6426].
• Wylhem Valcke, dan zoon Evert Valcke, dan diens zoon Henrick Valcke, waarboeken Zutphen omstreeks 1600 [Galema-2000, deel 1, p 132].
• Cornelis Jansz Valk, Ameland ca. 1700, op het schip Valkenier [Royen van-1987, p 256].
• Als voornaam: Valck Claesz., Assendelft 1677 [Boekenoogen-1897, p 115].
• [Claes-1983, p 161].
• [Wimersma Greidanus van-1978: 1982, p 163].
• < Polak [J. Becker, Het Smouse kerkhof te Geffen 1693-1908, Uden 1987, p 44].
• Anthonij Valck, Huisduinen 1636 [Schoorl-1998, p 77].
• Cornelis Jansz Valk, Ameland 1707, zeebrief voor de Geertruyd; in 1713 een zeebrief voor de Valkenier [D.J. de Vries, 'Amelandse schippers in het midden en tweede helft van de 18e eeuw', in: Pôllepraat. Stichting De Ouwe Pôlle, Ameland (1998), nr 26, p 27].
• "De schout Anthony Huibertsz Valck (schout 1628-1659) noemde zich evenals zijn vader schout Huibert Willemsz Valck (schout 1600-1628), naar de Witte Valck, die de laatste als één van de beste herbergen had gerund." [H. Schoorl, 'Enige genealogische opmerkingen bij de lijsten van huiseigenaars op Huisduinen in 1636', in: Levend verleden. Uitgave van de Helderse Historische Vereniging 11 (1998), nr 1, p 17].
• Valk(e), (de); de Valck, Valcke, Valckse, Valckx: 1. BerBN van de valkenaar `de beambte belast met de zorg over de voor de jacht afgerichte valken'. 1261 Petrus Valka, Z (OBREEN 249); 1311 Jan Valke (op zijn zegel staan drie vogels); 1381 Landeric Valke, Hulst (DEBR. 1999); 1475 Jacop Valke, Aardenburg (VAN VOOREN 1970). ­ 2. Het lidwoord kan secundair zijn, omdat de naam niet meer begrepen werd als VN: Patr. Germ. VN Falco'valk'. 1401 Falko Scheibe, Kassel (BRECH.).   [WFZ]
• Zie VALKE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: