Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Troost < Trost
Troost, van
Trooster

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacop Vrient alias Troest, Antwerpen 1458, Jacob Troest alias Vrient, verver [G. Asaert, 'De handel in kleurstoffen op de Antwerpse markt tijdens de 15de eeuw', in: Bijdragen en Med. betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 88 (1973), nr 3, p 383, 385].
• [J.G.F. Troost, 'Genealogie Troost', in: GN 34 (1979), nr 11, p 309].
• [J.G.F. Troost, 'Kwartierstaat Troost-Balk', in: GN 38 (1983), nr 6, p 203].
• Daniel Jacobsz Troost, Ouddorp 1632 < Jacob Woutersz (3 zonen met verschillende achternamen). DJT was lid van de Doopsgezinde Gemeente [Hameeteman-1992, p 72].
• Daniel Jacobse Troost, landbouwer en schepen van het ambacht Oude-Nieuwland 1629-1641 te Ouddorp < Jacob Jobse ['Wapenregister', in: Jb. CBG 47 (1993), p 251].
• De familienaam Troost wordt voor het eerst vermeld in Hoogeveen als Jan Troost en Femigjen Gosens in 1716 hun dochter Grietien laten dopen. Bij de vorige en ook latere dopen van dit echtpaar wordt Jan steeds vermeld als Jan Jans Smit. Hij blijkt afkomstig te zijn uit De Wijk en is aldaar geboren als zoon van Jan Everts en Grietien Reynts, welke in 1666 te IJhorst/De Wijk zijn getrouwd. Waarom Jan de naam Troost aangenomen heeft is niet bekend. Vader van Roelof Troost, die de vader is van Klaas Troost, ged. 1761, de de vader is van Roelof Troost, ged. 1788 [H. Troost & G. Krol, 'De familie(naam) Troost', in: De Veenmol. Periodiek van de Historische Kring Hoogeveen 10 (1993), nr 3, p 160].
• Troost: BN voor iemand die troost, aanmoedigt, hoop geeft, moed schenkt, steunt, helpt. 1342 Jhan Troest; 1380 Jan Troost, Saaftinge; 1334 Willem Troest, Hulst (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.xs4all.nl/~csigmond/