Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schreuder
< Schreurs < Schreur
Schrurs
Schroers
Alejandre Schreurs

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Elisie van intervokalische -d- < Schreuder, kleermaker [Verhoeff-1988, p 7].
• Willem Schroersguet, Soeterbeek (Baarlo) 1513; Henricus Schreurs, 1670 [Schinck-2003, p 61, 62].
• Stephanus Schreurs (Horn ca. 1640-Roermond 1719) [L.P.H. Verkooijen, (De) nazaten van Stephanus Schreurs uit Horn, Tegelen 1992; vgl. Meded. CBG 47 (1993), nr 3, p 89].
• Dirck Schrors, Vlodrop 1650 [Gootzen-2002, p 99].
• Vgl. NNN: toponiem Schroyersgoed (Schreursgoed) te Neeritter: in 1448 moet Jan Scroder de keur betalen die rust op Kalen guet van heyden.
• Schreuder, Schreuer, Schreur(s): Var. van mnl. schroder `schrooier'. Meestal de BerN van de kleermaker, snijder. Soms wijnschroder, sjouwer van wijnvaten of ook muntschroder, muntschrooier. 1399 Hessel die Scroder, Zwolle (DM); 1433 Aert Scroeder = 1456 Arnt Schreur, Hasselt; 1569 Godefridus Sartoris = 1586 Schrors, NL (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.stamvaders.nl/