Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schenk < Wijnschenk
Schenkers
Schenke
Ligthart Schenk
Bottelier

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Nog eerder dan de drost komt de schenker (pincerna) in de schriftelijke overlevering voor. In 1179 trad Robert de schenker (Robertus pincerna) als getuige op voor graaf Hendrik" [Wientjes-2001, p 162].
• "De grafelijke hofhouding kende meerdere adellijke functionarissen, met ambten die ten dele kenmerken van een ereambt hadden. De drost was oorspronkelijk belast met de verzorging van de tafel van zijn heer, de maarschalk met het toezicht op de stal, de kameraar of kamerheer met de inkomsten en de hofhouding, en de schenk of schenker met het schenken van wijnen en andere dranken (...). Een aantal van deze functies werd geleidelijk aan tot bestuursambt, waarvan de taken eerder buiten dan binnen het hof te vervullen waren. Aan het hof vervulden deze ambtsdragers hun ereambt alleen nog sporadisch, bijvoorbeeld bij feesten en plechtigheden. (...) De kameraar verloor daarentegen zijn belangrijkste functie doordat er rentmeesters werden aangesteld. Ook het ambt van schenker werd puur ceremonieel" [Kuys-2001, p 153].
• Functie schenker [Nijsten-1992, p 32].
• < Christianus pincerna (schenker) de Nideke (1230) [A. Pinckers & I. Pinckers-van Roosmalen, 'Drie drosten Schenk van Nydeggen', in: Rond de grenssteen (1991), nr 17, p 8].
• [J.P.J. Gewin, 'Vaste regels bij naamgeving in de vroege Middeleeuwen', in: BMN (1961), nr 19, p 66].
• Allert Jorisz Schenck, huw. Nootdorp ca. 1583, o.a. achteman en diaken van Nootdorp [Zijl van-1989, p 435].
• Christoffel Schenk van Nydeggen, heer te Hillenraedt, op huis Hillenraedt te Swalmen, ambt Montfort, lid van de ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590 e.a. [Venner-1998, p 388].
• [Meertens-1951, p 38].
• Pyeter Jacopse & Pietertje Pietersdr Schencken, Lekkerkerk 1e helft 17e eeuw; kinderen gebruikten de achternaam van moeder [J. Schenk, Geschiedenis families Schenk en Ligthart Schenk te Lekkerkerk 1550-1950, Bennekom 1993; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 1, p 10].
• Aldert Jorisz Schenck, gezworene van Hoogeveen, achteman van Nootdorp, diaken aldaar, ovl. 1616-25 [Slootweg-1997, p 112].
• Mr. Conraedt Schinck, oorkondt 1622; Conraedt Schenck, Hasselt (gem. Arcen en Velden), oorkondt 1626 [Lijfgewinboek Arcen 1554: Jaarverslag 1996, p 37, 38].
• [Henk van Hees, 'Oost-Nederlandse families in Eemnes: familie Schenk' in: Historische Kring Eenmes 38 (2016) nr 4, p 222].
• Schenk, Schenck, Schink: Mnl. schenke `schenker, wijnschenker, waard'. 1335 Wouter Scenke, Hulst (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: